Senaste Nytt:

Absolicon

Multinationella dryckesföretag vill formalisera samarbetet med Absolicon om användandet av solvärme för att minska beroende av fossila bränslen

2021-05-17

Många globala dryckesföretag har kontaktat Absolicon Solar Collector för förstudier kring olika produktionsanläggningar. Nu undersöker flera av dessa multinationella företag möjligheterna att inleda ett mer formellt samarbete och Absolicon förväntas gå in i mer detaljerad planering av hur man ska använda solvärme i processerna under 2021. Målet är att minska förbrukningen av fossila bränslen och minska utsläppen från dryckesproduktionen.

Dryckesbolagen som Absolicon för dialog med har över 1500 miljarder kronor i omsättning med många internationella varumärken och starka lokala varumärken. Samtliga har infört klimatlöften som innehåller mål om att minska sina koldioxidutsläpp inom en snar framtid.

Absolicon är ett börsnoterat svenskt bolag inom solenergisektorn. Företaget har utvecklat en unik teknik som fångar upp värme från solstrålning och skapar hållbar värme för industriella tillämpningar. Absolicons solfångare har den högsta optiska effektiviteten som någonsin uppmätts bland mindre, paraboliska solfångare för industriella uppvärmningstillämpningar.

Dryckesföretagen som kontaktat Absolicon har i flera fall startat förstudier för installation av solfångare i produktionsanläggningar runt om i världen. Flera av företagen för nu även diskussioner med Absolicon om att etablera formella samarbeten om hur de ska implementera Absolicon solteknik mer generellt. Ett formellt samarbete kan innehålla generella prismodeller och tekniska lösningar som gemensamt utvecklas och rekommenderas till koncernens produktionsenheter.

Heat is half

Värme står för nära hälften av samhällets energiförbrukning och nära 80 % av energianvändningen inom industrin. Eftersom värmeproduktion står för 40% av CO2-utsläppen i världen är solvärme en viktig teknik för att nå noll i koldioxidutsläpp före 2050.

Dryckesbranschen är en av de lämpligaste sektorerna för solvärme eftersom processerna i ett bryggeri i huvudsak arbetar under 100 grader. Dessutom konsumeras det mest dryck på varma sommardagar och bryggerier och läskproducenter går då på högtryck. Detta ger dryckesindustrin en stor fördel gentemot andra industrier när de ska ersätta sina fossila bränsleförbrukningar med solvärme.

Absolicon har pågående projekt med bland annat bryggerikoncernen AB InBev i Moçambique, avsaltningsföretaget SWCC i Saudiarabien och energibolaget Iberafrica  i Kenya samt tecknat ramavtal om produktionspartnerskap i 14 länder.

Dela:
2021-07-15 Read the articlearrow 2021-07-12 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.