Senaste Nytt:

Absolicon

Norrlandsfonden beviljar lånelöfte om 10 MSEK för utrustning till produktionslinor

2023-12-08

Norrlandsfonden har beviljat ett lånelöfte på 10 miljoner svenska kronor (MSEK) till Absolicon för utrustning till produktionslinor. Medlen möjliggör en snabbare leverans av beställda produktionslinor och därigenom en snabbare tillväxt och expansion.

Absolicon har utvecklat koncentrerande solfångare som producerar värme och ånga upp till 160 grader och säljer robotiserade produktionslinor för lokal massproduktion av solfångarna. Produktionslinor är beställda av företag i Egypten och Kanada och nyligen undertecknade Zimbabwes elbolag ZESA Holdings (Private) Limited det avtal som startar processen att förvärva en produktionslina.

Norrlandsfonden har efter en utvärderingsprocess beviljat ett lånelöfte på 10 MSEK till Absolicon. Lånefacilliteten möjliggör en snabbare tillväxt och expansion än finansiering enbart genom förskottsbetalningar från kunden.

Med dessa medel kan Absolicon snabba upp leveranser genom att lagerhålla utrustning för produktionslinorna, men även råmaterial till solfångare där Absolicon kommer leverera bland annat spegelplåt och mottagarrör till solfångarfabrikerna.

– Absolicons intäkter kan delas in i tre grupper: försäljning av produktionslinor, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning. Genom möjligheten att lagerhålla utrustning och material kortar vi leveranstiderna och därigenom tiden för betalning från kund. Detta blir därför centralt i Absolicons förmåga att skapa lönsamhet i vår affär, konstaterar Joakim Byström, CEO på Absolicon.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag med tillväxtambitioner, särskilt intresserade av företag i Norrland som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

– Både industrier och börsen plågas av idag av inflation som drivs av höga energipriser. Kostnaderna för värme till bryggerier och livsmedelsföretag i Europa har mer än fördubblats på några år, och det är en affärsmöjlighet för Absolicon, säger Joakim Byström, CEO på Absolicon.

Dela:
2024-06-06 Read the articlearrow 2024-06-04 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.