Senaste Nytt:

Absolicon

Nyhetsuppdatering produktionslinor och marknadsanalys

2023-02-06

Nu riktar Absolicon in sig på att leverera de två produktionslinorna som såldes i december 2022. Det är ett spännande arbete där vi inarbetar flera förbättringar jämfört med de robotlinor vi tidigare byggt.

Samtidigt fortsätter det strategiska arbetet med de multinationella bolagen som börjat köpa projekteringstjänster från Absolicon för stora solvärmeinstallationer. Efter Pepsico pågår nu tre andra studier parallellt och för 2023 siktar Absolicon på att göra upp mot tio betalda studier med olika multinationella bolag. Studierna är inkörsportar för försäljning av solfångarfält.

Det är tydligt att globala/lokala affärsmodellen fungerar – Absolicon bygger förtroende globalt hos de multinationella för solvärmetekniken och säljer lokalt robotiserade produktionslinor för att kunna leverera solfångare till industrierna.

Absolicons systematiskt genomförda plan fungerar. De robotiserade ”minifabrikerna” som massproducerar solfångare kommer att revolutionera värmeförsörjningen och ge energi till lägre pris än olja och gas.

PST i Kanada erlagt första betalningen för produktionslinan.

Det kanadensiska bolaget Phoenix Solar Thermal (PST) som skrivit avtal om en produktionslina av Absolicon för leverans under 2023/2024 har erlagt första betalningen om €100.000 (ca 1,1 miljoner kronor). Betalningen skedde genom frisläppande av den förbetalning som fram till nu varit låst genom en bankgaranti. Totalt är affären på 4 miljoner Euro (ca 45 miljoner kronor)

CPS i Egypten får utrustning inköpt för Frankrike

För att snabba upp leveransen till Egypten har Absolicon kommit överens med Planet Soar i Frankrike att utrustning som beställts för deras räkning i stället ska användas i Egypten. Planet Solar gjorde åtaganden i september 2022 men har inte hållit betalningsplanen, varför denna utrustning nu i stället kommer användas för produktionslinan i Egypten och bankgarantin till Planet Soar makuleras. Köpeavtalet med Creative Power Solutions (CPS) är totalt på 3,7 miljoner Euro (ca 41 miljoner kronor).

Det solfångarfält på som CPS planerar kommer att användas för förvärmning på det kraftverk som man själv driver. CPS har nära relationer till många olika industrier i regionen vilket innebär möjligheter för fler installationer.

Nya beräkningar av marknadspotentialen – solvärmemarkanden är värd 1 trillion dollar

Genom nya analyser av konkurrensen av prisläget för både fossila bränslen och förnyelsebara energikällor har Absolicon kommit fram nya målpriser. Med ett pris om €300 per m2 (ca 3300 kr/m2) för en nyckelfärdig solvärmeinstallation blir solvärmen den billigaste värmekällan på de flesta marknader.

De båda internationella energiorganen IEA och IRENA har båda med solvärme som en av de centrala lösningarna för industrier i arbetet att nå 1,5 graders målet.

IRENA har 1 200 miljoner m2 solfångare i sin rapport ”1,5 Pathway” installerade inom industrin till år 2030 vilket med 3300 kr/m2 motsvarar investeringar om 4 000 miljarder kronor (1).

IRENA har i ett annat scenario ”REmap” 3 400 miljoner m2 solfångare installerade år 2050 vilket skulle täcka 7% av industrin värmebehov. Det innebär 11 000 miljarder kronor eller drygt 1 trillion dollar i investeringar (2).

IEA förutspår i ”Net Zero by 2050” att solvärme ska täcka 11% av industrins värmebehov under 200°C år 2050. Temperaturområdet motsvarar ¼ av totalen och ger med Absolicons beräkningar dryg 1300 miljoner m2 solfångare. Den totala investeringen i solvärmesystem till år 2050 blir 4 400 miljarder kronor eller drygt 400 miljarder dollar (2).

Sammantaget ligger investeringarna mellan 4000 miljarder kronor och 11 000 miljarder kronor motsvarande 400 miljarder dollar och en trillion dollar. För att nå målen som beskrivs av IRENA och IEA krävs det hundratals produktionslinor för solfångare spridda över hela världen.

Med den produktionslina som Absolicon säljer vilken tillverkar 100 000 m2 solfångare per år skulle det behövas 1200 produktionslinor för att på 10 år tillverka 1200 miljoner m2 solfångare.

  1. World Energy Transitions Outlook – 1.5C pathway, IRENA (2022)
  2. Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050, IRENA (2018)
  3. Future role of solar heat in IEA’s Net Zero Roadmap, Solarthermalworld (2021)
Dela:
2023-05-22 Read the articlearrow 2023-05-19 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.