Senaste Nytt:

Absolicon

Prognos om första betalning från Absolicons produktionslinepartner CPS i Egypten

2023-09-06

Creative Power Solutions AG (CPS), som skrivit köpeavtal med Absolicon om förvärv av en robotiserad produktionslina för Egypten, har delgivit Absolicon en prognos om att en första betalning om ca 9 MSEK planeras i slutet av oktober 2023 och därför skickat en begäran att Absolicon allokerar resurser för att starta leveransen i början av november 2023.

Bolaget CPS har tilldelats ett belopp på 2,7 miljoner euro (ca 32 MSEK) av Investeringsfaciliteten för sysselsättning (IFE) för att köpa en produktionslina för solfångaren Absolicon T160 med leverans och installation i Egypten, med målet att skapa och utöka lokala jobb.

IFE är en investeringsfacilitet som skapats av KfW Utvecklingsbanken (KfW) på uppdrag av det tyska förbundsministeriet för ekonomiskt samarbete och Utveckling (BMZ).

För att driva produktionslinan i Egypten har CPS bildat bolaget Thermosolar, vilket nu registrerats. Vidare har CPS säkrat en tomt om 9832 m2 i en industripark med den egyptiska myndigheten IDA (Industriella Utvecklingsbyrån). Dessa processer har tagit längre tid än förväntat vilket försenat betalningen från CPS, något Absolicon tidigare meddelat i sin kvartalsrapport 2023-08-31.

Per den 30 augusti 2023 har CPS lämnat in all dokumentation avseende markägande och bolagsbildning till IFE som nu ska godkänna dokumenten för att påbörja projektets inköpsprocess. Efter instruktioner från IFE kommer CPS att utfärda inköpsorder för Absolicons produktionslina samt påbörja byggandet av fabriken.

Betalningarna för produktionslinan kommer ske i enlighet med de av IFE:s godkända betalningsvillkor. CPS meddelar nu att, under förutsättning att processen med IFE går som förväntat, kommer Absolicon erhålla den första betalningen om 743 000 Euro (ca 9 MSEK) i slutet av oktober 2023.

CPS begär därför nu att Absolicon allokerar resurser för att starta projektet i början av november 2023.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-06 10:44 CET.

Dela:
2024-04-17 Read the articlearrow 2024-03-18 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.