Senaste Nytt:

Absolicon

Rapport om läget för försäljning

2022-06-15

Bland Absolicons produktionslinepartners är det nu fem partners som har kommit så långt i processen att de kan teckna köpeavtal. Från tecknandet tar det ca 9 månader för linan att installeras. Carlsberg tar nästa steg mot installation i Grekland. 

Produktionslinor

Av de partners som tecknat ramvatal för en produktionslina är det nu fem partners som har kommit så långt i processen att de kan teckna köpeavtal. Från tecknandet tar det ca 9 månader för linan att installeras. Dock är det saker utanför Absolicons kontroll som styr – till exempel beviljandet av låneansökningar och stödansökningar. Man skall komma ihåg att även om en partner får ett investeringsstöd eller lånelöfte så innebär det inte automatiskt att de beställer en produktionslina.

En partner har beviljats ett investeringsstöd på 1,44 MEURO (ca 15 miljoner kronor) som inte är bundet till Absolicon, men som kan användas för köp av en produktionslina. De arbetar på en andra, betydligt större ansökan som skall finansiera minskade koldioxidutsläpp inom industrin.

En annan partner arbetar för att få ett investeringsstöd om nära €2,7M (28 miljoner kronor) för en lokal produktionslina i en omfattande ansökningsprocess. Vi får positiva signaler från handläggningen, men det är ännu oklart när vi kan få besked om utfallet.

En tredje partner förhandlar med sin bank om ett större lån för att finansiera produktionslinan och väntar på besked från den processen.

Pilotinstallationer

Absolicon har tecknat fem avsiktsförklaringar med bolag som avser installera pilotinstallationer med solfångare. En av dessa är Carlsberg som i juli 2021 meddelade att de avser installera Absolicons solfångare vid Olympic Brewery i företaget Sindos produktionsanläggning i Grekland. Sedan dess har Carlsberg och Absolicon förhandlat rörande definitiv utformning och detaljer kring utförande av projektet. 

Förhandlingarna har nu avslutats och båda parter har undertecknat det avtal som innebär nästa steg mot installationen. Absolicon kommer under sommaren skicka de första solfångarna till Grekland.

Dela:
2022-07-15 Read the articlearrow 2022-07-13 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.