Senaste Nytt:

Absolicon

Rättelse: Pressmeddelande ”Årsredovisning 2023”

2024-05-31

I pressmeddelandet 2024-05-31 ”Årsredovisning 2023” saknas revisorns uttalande i revisionsberättelsen i pressmeddelandet.

I revisionsberättelsen har revisorn gjort följande uttalande:

Upplysning av särskild betydelse

Vi vill fästa uppmärksamheten på sidan 10 i årsredovisningen som beskriver risken för uteblivna eller försenade betalningar från tecknade avtal vilket kan innebära problem med finansieringen av verksamheten. Styrelsen bedömer att under förutsättning att betalningarna från tecknade avtal sker enligt förväntad plan är verksamheten finansierad de kommande 12 månaderna.

Årsredovisningen i sin helhet finns att tillgå via bolagets hemsida samt kan distribueras efter förfrågan. Originalet till årsredovisningen förvaras på Absolicons kontor.

Dela:
2024-06-06 Read the articlearrow 2024-06-04 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.