Senaste Nytt:

Absolicon

Siktar på omsättning 100 MSEK och 50% täckningsbidrag för 2022

2020-02-06

Senast år 2022 skall Absolicon omsättas 100 miljoner, ha 50% täckningsbidrag på sålda produktionslinor samt positivt kassaflöde i nuvarande affärsmodell. Det är innehållet i de finansiella mål Absolicons styrelse antagit.

Absolicons affärsidé är att sälja robotiserade produktionslinor för världens bästa koncentrerande solfångare och sedan även tillhandahålla material och kompetens som krävs för installationerna. Bolaget har tre tecknade ramavtal för leverans av produktionslinor till Sydafrika, Kenya respektive Cypern.

Styrelsen har nu antagit finansiella mål för bolagets verksamhet som skall uppnås senast år 2022:

• 100 miljoner kronor i omsättning för helåret 2022

• 50% täckningsgrad på produktionslinor

• Positivt kassaflöde i nuvarande affärsmodell

Bolaget säljer solfångaren T160 som har över 76% i verkningsgrad och är certifierad med kvalitetsmärkningen Solar Keymark. Men fokus ligger på att sälja produktionslinor.

– Som vi ser det är det enda sättet att ställa om från fossila bränslen till solenergi tillräckligt snabbt är med produktionslinor för solfångare spridda över hela världen, säger Malte Frisk, styrelseordförande för Absolicon.

I december rekryterade Absolicon fem nya medarbetare och levererade solfångare till en pilotinstallation i Kenyas teindustri. I januari slutförde Absolicon förvärvet av grekiska Solar++ som tillhanda håller soldriven processutrustning till industrin.

Som en del av den finansiella planeringen har Absolicon meddelat att man siktar på att göra bolaget klart för notering på Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) och att det skall vara färdigt inom 3-5 år.

De framåtblickande finansiella målen och de underlag som presenteras för dem utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling. Verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Underlag för de framåtblickande finansiella målen 2022 >>

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2020.

 

Dela:
2021-01-22 Read the articlearrow 2021-01-11 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.