Senaste Nytt:

Absolicon

Simuleringspatent beviljas i USA, Absolicon räknar med att år 2024 nå 100 sökta eller beviljade patent

2023-03-03

Absolicons digitala verktyg Field Simulator låter användaren uppskatta sina utsläpps- och kostnadsbesparingar med integrerad solvärme. Metoden skyddas nu av ett beviljat patent i USA. Under 2024 räknar Absolicon med att inneha över 100 sökta eller beviljade patent.

Det digitala verktyget Field simulator är framtaget av svenska solvärmeföretaget Absolicon. Via ett gränssnitt mot Google Maps kan användaren själv placera ut ett solfångarfält på en lämplig plats vid sin anläggning eller på tillgänglig mark, anpassa storleken på fältet och anpassa till temperatur- och energibehovet. Sedan simulerar verktyget en omedelbar prognos för framtida besparingar till följd av solvärme.

Simuleringsmetoden med vilken man kan förutspå produktion av solvärme baserat på tillgängliga årliga data över solinstrålningen (DNI, Direct Normal Irradiance) skyddas nu av patent i USA.

– Tidigare industripraxis är att förlita sig till mer avancerade simuleringar där såväl meteorologiska indata som simuleringsverktyg kräver mjukvara och hög teknisk kompetens. Field Simulator har möjliggjort att Absolicon kan frigöra värdefull ingenjörstid och snabbare ge potentiella kunder svar på de första frågorna kring en solvärmeinstallation, en riktig Win-Win, säger Benjamin Ahlgren, processingenjör på Absolicon och en av ingenjörerna bakom uppfinningen och verktyget.

Genom att visa hur solfångarutbyte kan kopplas till årlig solinstrålning, möjliggjorde Absolicon via simuleringsverktyget Field Simulator för användaren att själv skatta värdet av en solfångarinstallation samt göra den första skattningen av faktorer som markanvändning.

Mjukvaran är uppskattad av de multinationella bolag som Absolicon arbetar med runt om i världen då de själva kan göra en första grov uppskattning av en solvärmeinstallation. Verktyget är fritt tillgängligt på Absolicons hemsida.

Patentet för det digitala verktyget blir Absolicons 68:de beviljade patent och ytterligare 19 patent är sökta där flertalet ligger för beviljande. Patenten består idag av 12 patentfamiljer.

– Absolicon har en bred patentportfölj som skyddar både vår koncentrerande solfångare, den robotiserade produktionslinan och olika monterings- och beräkningsmetoder, berättar Absolicons vd Joakim Byström.

Absolicon fortsätter investera i ett starkt immaterialrättsligt skydd för företagets produkter. Under 2024 räknar Absolicon med att komma upp i över 100 sökta eller beviljade patent.

Dela:
2024-04-17 Read the articlearrow 2024-03-18 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.