Senaste Nytt:

Absolicon

Sisener Ingenieros tecknar ramavtal med Absolicon för etablering av produktionslina på Iberiska halvön

2022-12-16

Sisener Ingenieros har tecknat ett ramavtal med Absolicon för installation av en produktionslina för solfångaren Absolicon T160 på den iberiska halvön. Sisener Ingenieros är ett företag specialiserat på ingenjörs- och konsulttjänster inom energiområdet, samt infrastrukturer och projekt för cirkulär ekonomi. Sisener Ingenieros har i samband med ramavtalet betalat ca1,5 MSEK mot en bankgaranti. Ramavtalet föreskriver de allmänna principerna för de separata avtal som ska upprättas och de åtgärder som ska vidtas innan ett bindande avtal om förvärv av produktionslinan kan undertecknas.

Marknadens potential

Den iberiska halvön täcker bland annat Spanien och Portugal och har många platser med hög solstrålning. Den potentiella marknaden på halvön, för en produktionslina som producerar Absolicon T160 solfångare uppgår till mer än 5 miljoner kvm, vilket motsvarar mer än 1 miljon solfångare som minskar nära 1 000 000 Tn CO2-utsläpp i industrisektorn i området när man ersätter användningen av fossilt bränsle som energikälla i industrin.

Sisener Ingenieros (Sisener) är ett företag specialiserat på ingenjörs- och konsulttjänster inom energiområdet, samt infrastrukturer och projekt för cirkulär ekonomi, utvecklat av företagets mer än 200 medarbetare. Sisener har erfarenhet av termisk energi från projekt som kan tillämpas på industrier som bryggeri, pappersindustri, gruvdrift, textil, garvning, kylning, fjärrvärmeprojekt och kraftverk.

Absolicon och Sisener har tecknat ett ramavtal för etablering av en produktionslina på den iberiska halvön för att förse regionen med avancerade solfångare.

Samarbetet bygger på Siseners kvalificerade erfarenhet som leverantör av ingenjörs- och konsulttjänster i regionen. Sisener kommer hädanefter att hantera de marknader som tidigare hanterats av Avantiare Construcciones y Medioambiente, S.A.

De största segmenten av Absolicons solfångarteknik i regionen är:

  • Pappersindustri
  • Livsmedelsbearbetning
  • Kemikalier

Ramavtalet innehåller övergripande principer

Ramavtalet föreskriver de allmänna principerna för de separata avtal som ska upprättas och de åtgärder som ska vidtas innan ett bindande partneravtal för förvärv av produktionslinan kan undertecknas. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av partnerskapsavtalet uppskattas till 40-50 MSEK plus en årlig licensavgift vid full produktion på 4-5 MSEK och 30-60 MSEK i försäljning av material. Ramavtalet stipulerar inga bindande miniminivåer vilket innebär att Sisener är skyldig att beställa för ett visst värde. Det uppskattade försäljningsvärdet kan komma att ändras liksom den slutgiltiga utformningen av produktionslinans produktionskapacitet.

Sisener har i samband med ramavtalet betalat ca1,5 MSEK mot en bankgaranti som är giltig under en period av 6 månader (med möjlig förlängning på 6 månader).

Nästa steg

Samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede och fortsätter med onlineutbildning och affärsutveckling. Efter detta kommer ett mer detaljerat kontrakt att upprättas och framtida betalning kommer att göras steg för steg.

Dela:
2024-04-17 Read the articlearrow 2024-03-18 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.