Senaste Nytt:

Absolicon

Sista handelsdag för ABSL BTA är 27 augusti

2018-08-27

De betalda, tecknade aktierna som varit upptagna till handel under ABSL BTA kommer nu att slås ihop med den vanliga aktien ABSL. Sista handelsdag i ABSL BTA är 27 augusti 2018.
Absolicons företrädesemission som pågick 14 – 28 juni 2018 tecknades till 312% av det beslutade emissionsbeloppet om 11,1 MSEK.
Styrelsen hade i emissionsbeslutet möjliggjort för ägarspridning genom två övertilldelningsemissioner om sammanlagt 40 000 aktier, vilket innebär att ett antal tecknare utan företräde fått var sin minimipost om 40 aktier.
De nya akterna kommer att finnas på depåer och vp-konton 31 augusti 2018. Samtidigt kommer aktier som köpts via beslutet om övertilldelning att synas.
Kortnamn: ABSL BTA
ISIN: SE0011337104
Sista handelsdag: 2018-08-27
Stoppdag/omvandling sker: 2018-08-29
De nya aktierna finns på konto: 2018-08-31

Publicerad 2018-08-27

Dela:
2020-06-26 Read the articlearrow 2020-06-25 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.

    Genom att klicka skicka accepterar jag villkoren av Absolicon integritetspolicy.