Senaste Nytt:

Absolicon

Sista handelsdag för ABSL BTA är 31 maj

2022-05-27

De betalda, tecknade aktierna som varit upptagna till handel under ABSL BTA kommer nu att slås ihop med den vanliga aktien ABSL. Sista handelsdag i ABSL BTA är 31 maj 2022.

Absolicons företrädesemission för en marknadssatsning som pågick 31 mars – 21 april 2022 tecknades till 124% av det beslutade emissionsbeloppet om 95 MSEK. På samma sätt som i tidigare emissioner i Absolicon har utöver det beslutade beloppet en överteckningsemission om 40.000 aktier (5% av det företrädesemissionen) genomförts. Överteckningsemissionen har fördelats utan företräde för tidigare ägare i syfte att utöka antalet ägare i bolaget.

Emissionen är 25 maj 2022 registrerad hos Bolagsverket och hela likviden för emissionen har inbetalts till Absolicon från Hagberg & Aneborn Fondkommission. Absolicon har inklusive överteckningsemissionen tillförts ca 96 MSEK efter emissionskostnader om ca 3 MSEK. Emissionskostnaderna motsvarar ca 2,4 procent av totalt tecknat belopp. Absolicon har genom emissionen även fått ca 1000 nya ägare.

De nya aktierna kommer att finnas på depåer och VP-konton 7 juni 2022. Samtidigt kommer aktier som köpts via beslutet om övertilldelning att synas.

Kortnamn:   ABSL BTA 
ISIN: SE0013775657
Sista handelsdag:  2022-05-31
Stoppdag/omvandling sker:         2022-06-02
De nya aktierna finns på konto:   2022-06-07

 

Informationen är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-27 12:48 CET.

Dela:
2022-09-30 Read the articlearrow 2022-09-22 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.