Senaste Nytt:

Absolicon

Produktions
kapacitet

Produktionskapacitet & resurser

Absolicon har designat en produktionslina för konkurrenskraftig massproduktion av den koncentrerande solfångaren T160. Produktionskapaciteten och produktionsekonomin optimeras genom att producera produkten i en kontinuerlig rörelse från material till färdig produkt utan lagring av mellanprodukter.

Produktionsprocessen är indelad i sex arbetsstationer. Alla stationer drivs med en 6-minuters cykeltid, vilket resulterar i en total produktionskapacitet på 100 000 m2 solfångare årligen. Den maximala produktionskapaciteten erhålls med totalt tio teammedlemmar.

Producerar en solfångare var sjätte minut.

Produktionsprecisionen är integrerad i ramen för både produktdesign och produktionsprocess. Alla manuella uppgifter är utformade för felsäker drift och alla komponenter är utformade så att montering bara kan ske i en konfiguration. För att möjliggöra tidig detektion av utrustningsslitage, fel på komponentnivå eller operatörsfel genomgår varje solfångare omfattande automatiserad optisk testning som en integrerad del av produktionsprocessen. Testförfarandet verifierar också att endast perfekta produkter levereras till slutkunden.

Jag besvarar gärna dina frågor!

Namn:

Carlo Semeraro

Position:

Chief Sales Officer

E-post:

sales@absolicon.com

Telefon:

+46 73-988 89 85

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.