Senaste Nytt:

Absolicon

Tidigare aviserat samarbetsavtal med statligt energibolag i Zimbabwe undertecknat på COP 28

2023-12-04

På plats på COP 28 i Dubai undertecknade Absolicon avtal om samarbete för massproduktion av koncentrerande solfångare i Zimbabwe för att förse landets industrier med fossilfri värme. Närvarande vid signeringsceremonin var Republiken Zimbabwes energiminister, Edgar Moyo samt vd för Business Sweden Jan Larsson. Avtalet beskriver stegen till etablering av Absolicons robotiserade produktionslina och innebär en första betalning om 100 000 Euro. Absolicon avviserade i november 2023 att Zimbabwes nationella elbolag meddelat sin intention att underteckna ett samarbetsavtal under COP 28.

Under klimatkonferensen COP 28 i Dubai signerade företagen Zimbabwe Electricity Supply Authority Holdings (Private) Limited (ZESA) och Svenska Absolicon Solar Collector AB (Absolicon) ett samarbetsavtal för produktion av koncentrerande solfångare i Zimbabwe.

Samarbetet syftar till att etablera Absolicons robotiserade produktionslina för solfångare i Zimbabwe och är första steget i en försäljning av produktionslinan till ZESA.

– Det gläder mig att meddela etableringen av Absolicons tillverkningsanläggning, som kommer att producera solfångare och tillhandahålla fossilfri värme, som ersätter de 1400 koleldade pannorna i vårt land, sa Zimbabwes energiminister Edgar Moyo vid ceremonin.

Lokal produktion av Absolicons patenterade solfångare ger mervärden som kortare transporter, lägre priser och lokalt anpassade lösningar.

– Planerna på en produktionslina i Zimbabwe visar att efterfrågan på förnybar och säker energiförsörjning är global, säger Joakim Byström, vd Absolicon.

Stark produktionsförmåga för att möta den stora tillväxten

Svenska Absolicon har utvecklat en unik koncentrerande solfångare för industrivärme. Idag använder bland annat Carlsberg, Birra Peroni och Colgate-Palmolive solvärme från Absolicon.

Antalet solvärmeinstallationer hos industrier ökade med 60% mellan 2021 och 2022. En fortsatt stark tillväxt förutsätter en stor ökning av tillverkningskapaciteten.

För att skapa en konkurrenskraftig affär för solfångarna har Absolicon utvecklat en produktionslina för lokal massproduktion av solfångare.

I december 2022 såldes produktionslinor i Egypten och Kanada.

– Det känns mycket passande att underteckna vårt tredje avtal på ett år här på COP 28 där världens samlas för att hitta vägar fram mot våra klimatmål. Solvärme har redan identifierats av Internationella energimyndigheten IEA som en av de centrala teknologierna för att nå de gemensamt uppsatta utsläppsmålen, säger Joakim Byström.

Absolicons produktionslina skapar konkurrenskraftiga förutsättningar för Absolicons solvärme och samarbetsavtalet medför exklusiva rättigheter för marknadsföring, produktion och distribution av Absolicons solfångare för ZESA i Zimbabwe.

ZESA är ett statligt ägt företag vars uppgift är att generera, överföra och distribuera el i Zimbabwe.

I november 2023 meddelade ZESA att de efter konsultationer i Zimbabwe och förstudier är klara med sin utvärdering och har beslutat att gå vidare med processen att köpa en av Absolicons robotiserade produktionslinor genom att teckna det partnerskapsavtal som Absolicon föreslagit. Avtalet undertecknades av ZESAs ordförande Dr Sydney Gata och signeringsceremonin gästades av Zimbabwes energiminister, Edgar Moyo samt Business Swedens vd Jan Larsson. Absolicon har i processen samarbetat med Lars Ling, affärsrådgivare från CleanTech Region Impact Group.

Samarbetsavtalet är första steget till att köpa en produktionslina där kunden betalar 100 000 Euro (motsvarande ca 1,2 miljoner kronor) och tillsammans med Absolicon startar utarbetandet av detaljerade avtal och planer för leveransen av produktionslinan. Det totala värdet av produktionslinan uppgår till cirka 4 miljoner euro. Den återstående betalningen ska inledas inom 9 månader från den första betalningen, villkorat av att köparen fullt ut kan finansiera produktionslinan.

Foto: Lars Ling, CleanTech Region Impact Group.

Zimbabwe Electricity Supply Authority Holdings (Private) Limited, är ett statligt ägt företag vars uppgift är att generera, överföra och distribuera el i Zimbabwe.

Absolicon Solar Collector AB (publ) grundades 2005 som ett forsknings- och utvecklingsbolag inom solteknik. Idag är Absolicon ett börsnoterat bolag med mer än tio års operativ erfarenhet från alla delar av världen.  Absolicon specialiserar sig på att tillhandahålla verktyg för övergången från fossila bränslen, vilket ger en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning med hjälp av solvärmeinstallationer samt kompletta robotproduktionslinor för solfångarna.  www.absolicon.com

Dela:
2024-02-27 Read the articlearrow 2024-01-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.