Senaste Nytt:

Absolicon

Naturskyddsföreningen tror på solvärme

Att en ideell miljöorganisation skissar upp färdplanen mot ett hållbart energisystem är kanske inte självklart, men för Kristina Östman, sakkunning i energifrågor och författare till Naturskyddsföreningens rapport, är det helt logiskt.

Text: Jakob Tjernström

– Naturskyddsföreningen arbetar brett med miljöfrågor och att bekämpa klimatförändringarna och att bevara den biologiska mångfalden är mål som hänger ihop. Och ska vi bromsa klimatförändringarna är en förändring av både energiproduktion och energianvändning nödvändig. Sverige är visserligen redan långt framme – bara omkring 30 procent av den energi som används idag kommer från fossila källor – men målet är ett energisystem som är till hundra procent förnybart. Rapporten vill visa hur målet kan nås till 2040. För att nå ända fram krävs både att fossila bränslen och kärnkraft ersätts av förnybara energikällor, och att energianvändningen minskar kraftigt.

Vi kan inte, och bör inte, ersätta all energi som idag kommer från kärnkraft eller fossila källor med biobränslen.

I Naturskyddsföreningens vision för 2040 är det vind, sol, vatten och biobränslen som levererar energin i samhället. Men på senare år har insikten vuxit om att inte heller biobränslen är okomplicerade. Dels finns det bättre och sämre biobränslen ur klimatsynpunkt, dels är tillgången på biobränslen inte obegränsad.

– Vi kan inte, och bör inte, ersätta all energi som idag kommer från kärnkraft eller fossila källor med biobränslen. Det gäller att prioritera i vilka sektorer de ”bra” biobränslena ska användas och var de kan ersättas av andra energislag, menar Kristina Östman.

Det är här solvärme kommer in som ett bra alternativ, framförallt inom fjärrvärmeproduktionen.

Läs hela intervjun i Magasinet Absolicon 2021 >>

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.