Senaste Nytt:

Absolicon

Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2024

2024-06-06

Valberedningen för Absolicon föreslår ersättning till ledamöter om ett basbelopp. Till Absolicons styrelse föreslår valberedningen två nya ledamöter, Ingmar Rentzhog och Joao Gomes.

Ersättning till ledamöter

Valberedningen föreslår styrelsearvode om ett basbelopp, 57 300 kr per år att utbetalas årsvis per 31 december till ledamot som ej är heltidsanställd i bolaget. Till detta arvode tillkommer sociala avgifter som erläggs av bolaget. Företaget drar källskatt enligt skattetabell innan arvodet utbetalas som lön.

Valberedningen noterar att utöver styrelsearvode kan ledamöter ersättas för nedlagt arbete på samma sätt som externa konsulter vid behov.

Valberedningen föreslår att för revisorer skall ersättning utgå enligt fastställd räkning.

Val av styrelse

Valberedningen föreslår till styrelseordförande välja Olle Olsson (omval) och till ledamöter vd Joakim Byström, ledamot (omval), Ingmar Rentzhog, ledamot (nyval) och Joao Gomes, ledamot (omval) för tiden intill nästa årsstämma.

Ingmar Rentzhog är grundare och VD av WeDontHaveTime.org – världens största mediaplattform för klimatlösningar. Mellan 2004 och 2017 drev Ingmar investment relation-bolaget Laika Consulting AB som bland annat byggde upp investerarnätverket Investerarbrevet. Ingmar är även styrelseledamot i Naventus Corporate Finance med tjänster inom strategisk rådgivning, börsnotering, samt Mergers & Aquisitions (M&A).

Joao Gomes leder bolaget MG Sustainable Engineering AB som utvecklar partnerskap inom solenergi med företag och forskningsinstitutioner i Europa. Joao är organisatören bakom de ansökningar som 2022-2023 inbringade 25 miljoner till Absolicon i forskningsuppdrag. Han har en bakgrund som forskare på Cern, på Lund Universitet och på Högskolan i Gävle. Han har även suttit i styrelsen för Clean Industry Solutions Holding Europe AB, Solar Peak AB och Solarus Renewables AB.

De avgående ledamöterna Anna Sandgren och Stefan Johansson kommer tillsammans med Fredrik Spendrup ingå i advisory board.

Valberedningen föreslår att på ett år välja KPMG till revisionsbolag med Kristoffer Bodin som huvudansvarig revisor.

Absolicons årsstämma hålls fredag 14 juni 2024 klockan 16:00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnösand.

Dela:
2024-06-14 Read the articlearrow 2024-06-04 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.