Senaste Nytt:

Absolicon

Ytterligare 1,9 miljoner till Absolicons forskning och utveckling

2018-06-29

 Energimyndigheten satsar 1,9 miljoner på att ge Absolicons solfångarfält ökat energiutbyte och sänkta installationskostnader. Projektet sträcker sig från juni 2018 till april 2021 och stödet från Energimyndigheten täcker 45% av Absolicons kostnader.

 
Solvärme hjälper Europas städer avveckla kol och gas
I takt med att fossila bränslen upphör användas för fjärrvärmenät och industrier kommer koncentrerande solfångare i stora fält att få allt större betydelse. I Österrike har t.ex. staden Graz ett projekt där man planerar enorma fält på tillsammans 500 000 m2 solfångare för att ersätta stadens åldrande kolpanna.
Utveckling av solfångarfälten
Solfångaren T160 har världens högst uppmäta optiska verkningsgrad för små paraboliska tråg i kommersiell produktion. Nu skall Absolicon optimera hur solfångarfälten fungerar. Med bra utformning kan kostnaderna minska och energiutbytet öka ordentligt.
-För att vara ledande inom solenergibranschen är det avgörande att satsa på forskning och utveckling, säger Olle Olsson, ordförande i Absolicon och som tillförordnad forskningsledare utvecklat projektet.
Kombination av plana och koncentrerande solfångare
Ett utvecklingsområde är att kombinera plana solfångare och koncentratorer i samma fält, till exempel i ett fjärrvärmenät som behöver högre temperaturer än vad de plana solfångarna klarar av. Då kan man använda traditionella plana solfångare för att förvärma till 75 grader och sedan använda Absolicons T160 för att höja temperaturen till 95 grader.
Energimyndigheten bedömer att projektaktiviteterna utgör experimentell utveckling, vilket för ett mindre bolag berättigar till en stödnivå om 45 % av företagets stödberättigande kostnader. Projektet är på totalt 4 251 800 kr där Energimyndigheten bidrar med 1 913 310 kr.
Pågående solenergiprojekt med offentlig finansiering
Absolicon bedriver sedan tidigare ett projekt om optik och modeller för koncentrerande solfångare med 3,9 miljoner kronor i finansiering av Energimyndigheten och beviljades i förra veckan 2 miljoner kronor till industriell forskning från det regionala strukturfondsprogrammet Mellersta Norrland i ett samarbete med Höga Kusten Industrigrupp.

Publicerad 2017-06-19

Dela:
2020-06-26 Read the articlearrow 2020-06-25 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.

    Genom att klicka skicka accepterar jag villkoren av Absolicon integritetspolicy.