Senaste Nytt:

Absolicon

ZESA meddelar avsikt att teckna partnerskapsavtal

2023-11-15

Zimbabwe Electricity Supply Authority har skriftligen meddelat Absolicon sin avsikt att underteckna partnerskapsavtal för köp av en av Absolicons robotiserade produktionslinor under klimatkonferensen COP 28 i Dubai i december 2023. Avtalet förbinder partnern att betala 100 000 Euro.

Zimbabwe Electricity Supply Authority, (ZESA) vars officiella namn är ZESA Holdings (Private) Limited, är ett statligt ägt företag vars uppgift är att generera, överföra och distribuera el i Zimbabwe.

ZESA meddelar nu att de efter konsultationer i Zimbabwe och förstudier är klara med sin utvärdering och har beslutat att gå vidare med processen att köpa en av Absolicons robotiserade produktionslinor genom att teckna det partnerskapsavtal som Absolicon föreslagit.

Avtalet är första steget till att köpa en produktionslina där kunden betalar 100 000 Euro (motsvarande 1.2 miljoner kronor) och sedan tillsammans med Absolicon starta utarbetandet av detaljerade planer för leveransen av produktionslinan.

ZESA har föreslagit till Absolicon att avtalet formellt kan undertecknas under klimatkonferensen COP 28 i Dubai i december 2023.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-15 12:02 CET.

Dela:
2024-04-17 Read the articlearrow 2024-03-18 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.