Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon erhåller första betalning för produktionslina i Australien

2024-03-04

Svenska solvärmeföretaget Absolicon har tecknat ett samarbetsavtal med Nett Zero Heat Pty Ltd för produktion av solfångare till den australiensiska marknaden och mottagit en första betalning om 60 000 euro. Avtalet beskriver stegen till etablering av Absolicons robotiserade produktionslina i Australien och ger licensrättigheter till Nett Zero Heat under avtalets löptid.

Som meddelat i kvartalsrapport för Q4 2024-02-27 har Absolicon förhandlat med australiensiska Nett Zero Heat Pty Ltd (NZH) om etableringen av en produktionslina för koncentrerande industriella solfångare i Australien.

NZH är en australiensisk start-up inriktat på att minska utsläpp från värmeproduktion och att skapa förutsättningar för en hållbar industriell produktion i Australien. Absolicon har nu slutit avtal med NZH samt erhållit en första betalning om 60 000 euro.

Stark produktionsförmåga för att möta den stora tillväxten

Tillverkningsindustrin i Australien är beroende av gas som sin primära värmekälla för varmvatten och ånga1.

Svenska Absolicon har utvecklat en unik koncentrerande solfångare för industriell värme. Idag använder företag som Carlsberg, Birra Peroni och Colgate-Palmolive solvärme från Absolicon.

Antalet solvärmeinstallationer hos industrier ökade med 60% mellan 2021 och 20222. En fortsatt stark tillväxt förutsätter en stor ökning av tillverkningskapaciteten.

För att skapa en konkurrenskraftig affär för solfångarna har Absolicon utvecklat en produktionslina för lokal massproduktion av solfångare.

Absolicons produktionslina skapar konkurrenskraftiga förutsättningar för Absolicons solvärme och samarbetsavtalet medför exklusiva IP rättigheter för Absolicons solfångare för NZH i Australien och angränsande Stillahavsöar exklusive Nya Zeeland och Papua Nya Guinea.

Samarbetsavtalet är första steget i att köpa en produktionslina och omfattar utarbetandet av detaljerade avtal och planer för leveransen av produktionslinan. Det totala värdet av avtalet är 100 000 euro (motsvarande ca 1,2 miljoner kronor) av vilka NZH har gjort en initial betalning om 60 000 euro.

Det totala värdet av produktionslinan uppgår till cirka 4 miljoner euro. Den återstående betalningen ska inledas inom 9 månader från den första betalningen, villkorat av att köparen fullt ut kan finansiera produktionslinan.

Arbete för etablering av Absolicons produktionslina pågår sedan tidigare med Absolicons partner i Kanada och avtal finns skrivna med företag i Egypten och Zimbabwe.

1. “Renewable Energy Options for Process Heat”, ARENA, November 2019
2. ”Solar Heat World Wide 2023” IEA, 2023

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-03-04 09:22 CET.

2024-03-15: Australiensiska Nett Zero Heat gör kompletterande betalning för produktionslina

Dela:
2024-06-14 Read the articlearrow 2024-06-06 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.