Senaste Nytt:

Absolicon

Delårsrapport första kvartalet 2022

2022-05-19

Europa är beroende av import av olja, gas och kol och energipriserna påverkas snabbt om tillgången stryps. Till följd av energikrisen meddelade Absolicon under första kvartalet 2022 ett ökat fokus på Europa. Bolagets kanadensiska ramavtalspartner gjorde en första delbetalning av Absolicons robotiserade produktionslina och antalet patent eller patentansökningar för teknologin ökade från 71 till 90 stycken.

Ladda ned Delårsrapport Q1 2022 >>

De rekordhöga gaspriserna i Europa har även påverkat svenska energipriser. Nu förutser International Energy Agency att det även på medellång sikt kommer vara brist på naturgas i världen. Det innebär förändrade prioriteringar för Absolicon som under första kvartalet 2022 meddelade ett ökat fokus på Europa till följd av energikrisen.

Som en del av ramavtalet för förvärv av en robotiserad produktionslina för koncentrerande solfångare betalar Phoenix Solar Thermal Inc.1 MSEK. Det innebär att Absolicon nu beställer material för att leverera en produktionslina till Kanada.

Under kvartalet går Absolicon från 71 till 90 patent/patentansökningar. Det beror på två nya PCT-ansökningar, men framförallt på att bolagets reflektorformningspatent validerats i Europa (EPC inte EU) och nu har familjemedlemmar i hela 33 länder. 

Nyckeltal:

Första kvartalet 2022-01-01 – 2022-03-31

Nettoomsättningen uppgick till:  1 372 (332) KSEK         

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 11 309 (-8 910) KSEK         

Resultatet per aktie uppgick till: -4,64 (-4,44) SEK

Resultat per aktie: Periodens resultat före skatt dividerat med 2 467 794 (1 998 650) utestående aktier.         

Vd har ordet:

SOLVÄRME KAN ERSÄTTA DEN RYSKA GASEN

Efter två månaders krig i Ukraina känns det som om vi ändå ännu inte kan ta in vad som hänt och vad som blir det långsiktiga effekterna. Den fruktansvärda förödelsen och det meningslösa dödandet är bedövande. De stora linjerna dras av att Ryssland har anfallit ett grannland och därefter utsatts av effektiva sanktioner. I det lilla tar Absolicon emot en ukrainsk student på praktik under sommaren.

Tillsammans med Solar Heat Europe har vi gjort en plan för att ersätta all den ryska gas som Europa enligt avtal kan frånsäga sig till år 2030. Hela 90% av gasen används till värme och bara 10% för elproduktion. Men det är utmanande att få EU att se solvärmens möjligheter, idén om att all energi är elektricitet är så stark.

Inom industrin har de höga priserna på fossila bränslen ökat intresset för att byta till solvärme. Med oljepriser kring 100 USD per fat och utsläppsrätter över 80 Euro per ton koldioxid blir det 5 års återbetalningstid för solvärmeinstallationer i industrin i soliga länder. Absolicon har ökat fokus på Europa och planerar kampanjer i utvalda regioner.

Arbetet tillsammans med våra produktionslinepartners är nu fokuserat på några av de aktivaste aktörerna. Phoenix i Kanada var först ut att säkra leveranstiderna genom en betalning om 1 MSEK för att starta orderläggning av komponenter till produktionslinan. När vi nu kan ta emot besök igen ser vi vad viktigt det är att träffas och att få visa vad vi kan. Det är fascinerande att se vilket intryck det gör på kunderna att få stå bredvid robotarna när solfångarna produceras och sedan på Högslätten Solar Park få känna värmen i solcentralen från solfångarna.

De fem avsiktsförklaringarna om pilotinstallationer med multinationella bolag tar stora resurser och piloterna med Carlsberg i Grekland och Peroni i Italien är snart klara att skeppa. Vi kommer se till att det skakar om hela branschen när pilotinstallationerna i höst startar och börjar ersätta fossila bränslen med solånga i bryggerierna.

Vi fortsätter rekrytera både säljare och ingenjörer. Det nya säljkontoret i Varberg lockar en annan profil på säljare än vad vi nått i Härnösand. En utmaning är att hinna med att utbilda alla nyanställda när vi samtidigt får många viktiga förfrågningar.

I energipolitiken pekar nu energiorganet IRENA äntligen ut solvärme som en av de centrala teknikerna för omställning av industrin. I sin rapport om hur vi skall klara hålla temperaturökningarna under 1,5 grader har IRENA i sin energimix en ökning från dagen 5 miljoner m2 solfångare till 1272 miljoner m2 solfångare år 2030.

Jag har haft ett givande möte om solvärme med vår nye energiminister Khashayar Farmanbar och i juni har Absolicon planerat ett energiseminarium i riksdagen. Vi har under perioden tagit ett viktigt steg till våra finansiella mål genom att Absolicon den 20 januari bytte lista och nu handlas på premiumsegmentet Spotlight NEXT med högre krav på redovisning och bolagsstyrning. Samarbetet med Spotlight fungerar mycket bra.

Slutligen stängde vår företrädesemission i april med 124% täckningsgrad och Absolicon fick drygt 1000 nya ägare. Vi tackar för förtroendet och kommer som beskrivits i prospekt och marknadsmaterial att nu fortsätta med vår expansiva strategi.

Ladda ned Delårsrapport Q1 2022 >>

Dela:
2022-06-16 Read the articlearrow 2022-06-15 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.