Senaste Nytt:

Absolicon

Delårsrapport tredje kvartalet 2022

2022-11-11

Absolicons produktionspartner i Mexiko, CITRUS, beställer solfångare av Absolicon till ett värde av ca 1,5 miljoner kronor. I Frankrike betalar Planet Soar 1 MSEK som en del av ramavtalet för förvärv av en robotiserad produktionslina för koncentrerande solfångare. Absolicon har under kvartalet även tecknat flera förstudier för solvärme, bland annat tre med Pepsico-koncernen.

Under tredje kvartalet tar två-partners ytterligare steg mot en investering i en produktionslina. Planet Soar i Frankrike gör en delbetalning på 1MSEK och i Mexiko har Absolicons partnerföretag CITRUS tecknat avtal för tre solvärmeinstallationer. Solfångare till installationerna köper CITRUS av Absolicon till ett värde av ca 1,5 MSEK.

Under kvartalet har Absolicon mottagit flera uppdrag gällande förstudier vid anläggningar som drivs av stora multinationella aktörer. En förstudie kartlägger förutsättningarna och kalkylerar vinsterna av en solvärmeinstallation vid anläggningen. Värdet för en förstudie ligger i regel inom intervallet 150 000 – 500 000 SEK. I september beställde multinationella PepsiCo tre förstudier.

Nyckeltal:

Tredje kvartalet 2022-07-01 – 2022-09-30

• Nettoomsättningen uppgick till: 1 319 (815) KSEK

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 16 970 (-8 994) KSEK

• Resultatet per aktie uppgick till: – 5,09 (-3,62) SEK

Perioden 2022-01-01 – 2022-09-30

• Nettoomsättningen uppgick till: 3 522 (1 252) KSEK

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: – 44 307 (-26 097) KSEK

• Resultatet per aktie uppgick till: -13,29 (-10,49) SEK

Definitioner:

Resultat per aktie: Periodens resultat före skatt dividerat med 3 334 305 (2 467 794) utestående aktier.

VD har ordet

2023 BLIR GENOMBROTTSÅRET FÖR ABSOLICON

Det är intensiva veckor på Absolicon i dessa tider av energikris. En av de nya aktiviteterna är att Absolicon säljer förstudier till de multinationella bolag som vill ersätta sin förbränning av fossila bränslen med solvärme.

Ett av storföretagen som anlitat Absolicon är Pepsico som omsätter 80 miljarder dollar. Pepsico, som har verksamhet i 200 länder, har åtagit sig att minska koldioxidutsläppen från sina produktionsanläggningar med 75% till år 2030.

Lika aggressiva mål för minskad klimatpåverkan återfinns hos alla de multinationella bolag Absolicon arbetar med. Men bolagen vet inte hur de skall ersätta de fossilbränslen de använder för processvärme och Absolicon är ibland mer en utbildningsinstitution än en teknikleverantör.

Vår partner Citrus i Mexiko har ett stort nätverk av industrier som de samarbetar med. Nu skriver Citrus kontrakt om pilotinstallationer hos tre industrier med stor potential att använda solvärme. En av de industrier de arbetar med är bland världens största av sitt slag och skulle behöva drygt 100 000 m2 solfångare för att ställa om – en hel årsproduktion i den robotiserade produktionslinan!

Utöver Phoenix i Kanada har nu även Planet Soar i Frankrike gjort en förbetalning om 100 000 Euro (ca 1 miljon kronor) så vi börjar nu lägga i lager komponenter även till den franska produktionslinan. Leveranstiderna för elektronik från Siemens är besvärande, så det är värdefullt att få ligga i framkant. Från beställning ska vi leverera produktionslinorna på 9 månader.

Absolicon sponsrar industrisammanslutningen Renewable Thermal Collaborative (RTC) för förnyelsebar värme. Det två energikällor som RTC lyfter fram är solvärme och elektrifiering.

Vi är tillsammans med många andra skeptiska till att dramatiskt öka elanvändningen för att producera värme till lätt industri på temperaturer som solvärme kan generera. Även om en hel del el i världen genereras fossilfritt ger idag varje extra kWh ökad fossileldning på marginalen. Solvärme däremot minskar utsläppen på riktigt.

Sammanfattningsvis faller alla pusselbitarna på plats. Våra produktionslinepartner i både Kanada och Frankrike har tagit steget att betala för att vi skall beställa komponenter. Mexiko beställer tre egna piloter. Pilotinstallationerna öppnar dörrarna till de multinationella storbolagen. Höga energipriser och fokus på energisäkerhet har radikalt förbättrat marknadsförutsättningarna.

2023 blir ett genombrottsår för Absolicon och för solvärme i världen.

Dela:
2023-03-24 Read the articlearrow 2023-03-22 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.