Senaste Nytt:

Absolicon

Marknadsuppdatering 2023-11-07

2023-11-07

Ny intressent har presenterat ritningar på fabriksbyggnad för Absolicons produktionslina. Absolicon närmar sig avtal med global partner för försäljning av solfångare som insatsvara. Första betalningen från CPS under november 2023. Positiv likviditetspåverkan om 10 miljoner genom extraordinära inbetalningar från EU-projekt och skatteåterbäring.

Ny intressent i medelhavsområdet

Som pressmeddelandes 2023-10-02 är Absolicon i förhandling med en ny intressent i ett land kring Medelhavet. Absolicon har nu erhållit planer för tänkta produktionslinor och intressenten vidhåller att den första delbetalningen kommer inom några månader. Absolicon har godkänt ritningarna på en byggnad om 20 000 m2 på den attraktiva industritomt som intressenten enligt egen uppgift tilldelats. Absolicon bedömer fortfarande processen som osäker med många öppna frågor.

För övrigt pågående arbete med produktionslineleverans och försäljning hänvisas till tidigare pressmeddelanden och kommande kvartalsrapport (10 november 2023).

Solfångare som insatsvaror i samarbete med leverantörer till industrin

Absolicons huvudfokus i försäljningen av solfångarfält är att hjälpa produktionslinepartners att bygga orderbok för de lokala produktionslinorna. Här arbetar Absolicon med större installationer integrerade i industriella processer hos multinationella bolag och den lokala produktionslinepartnern med lokala kunder.

Ett nytt spår i arbetet att bygga orderbok med partners är att sälja standardiserade solvärmefält till utrustningsleverantörer, ”Equipment suppliers” vilka integrerar solfångarna i sin utrustning. Arbetet kan bidra till att skapa volymförsäljning av solfångare på viktiga marknader.

Exempel på företag som Absolicon inleder samarbete med är leverantörer av industriella värmepumpar och industriell processutrustning. Leverantören kan erbjuda solfångarna som ett standardiserat tillbehör när en industriell kund köper utrustning.

En sådan leverantör till industrin, ett europeiskt multinationellt bolag med global närvaro, är intresserad av konceptet och arbetar tillsammans med Absolicon med hur solfångare kan integreras och för att hitta affärsmodeller. Förhandlingarna har bra framdrift och som ett steg i processen har Absolicon nu mottagit förslag på leverantörsavtal. Fokus är försäljning av ett antal solvärmefält under 2024.

När solfångarfälten integreras på ett standardiserat sätt minskas kostnaderna för projektering, men installationerna blir också mindre, mellan 500 och 2000 m2, med försäljningsvärde för Absolicon motsvarande upp till drygt en halv miljon Euro.

Första betalning från Creative Power Solutions

Som Absolicon tidigare meddelat i pressmeddelande 2023-09-06 har bolaget CPS tilldelats ett belopp på 2,7 miljoner euro (ca 32 MSEK) av tyska Investeringsfaciliteten för sysselsättning (IFE) för att köpa en produktionslina för solfångaren Absolicon T160 med leverans och installation i Egypten, med målet att skapa och utöka lokala jobb. IFE är en investeringsfacilitet som skapats av KfW Utvecklingsbanken (KfW) på uppdrag av det tyska förbundsministeriet för ekonomiskt samarbete och utveckling (BMZ).

Betalningarna till Absolicon för produktionslinan kommer ske i enlighet med betalningsvillkor godkända av IFE. CPS meddelade Absolicon i september att den första betalningen planerades i slutet av oktober 2023, under förutsättning att processen med IFE gick enligt tidplan. Enligt meddelande från CPS justeras tidsplanen för första betalning med 3–4 veckor till senare delen av november 2023. Absolicon förbereder verksamheten för betalning med efterföljande leverans under innevarande år.

Positiv likviditetspåverkan om 10 MSEK från EU-projekt och skatteåterbäring för forskningsavdrag

Förskottsutbetalningar från EU-projekt om 6 miljoner kronor

Sammanlagt har Absolicon vunnit fem EU-projekt med utbetalningar till företaget om sammanlagt 17,4 miljoner kronor de kommande åren. De kommande månaderna väntas en utbetalning från ett EU-projekt om en miljon kronor och förskottsutbetalningar till Absolicon om ca 6 miljoner kronor.

Skatteåterbäring genom forskningsavdrag om 4 miljoner kronor

Företag får göra avdrag från arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med kvalificerad forskning och utveckling. Reglerna har blivit gynnsammare på senare år och Absolicon har nu lämnat in en redovisning som även gäller retroaktivt för nedlagda arbetsgivarkostnader. Sammanlagt räknar Absolicon med en skatteåterbäring på drygt 4 miljoner kronor under Q4 2023.

Dela:
2024-06-14 Read the articlearrow 2024-06-06 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.