Senaste Nytt:

Absolicon

Värmelagring

Termisk energilagring, i form av ”värmebatterier”, lagrar värme vid överskott som sedan går att använda för att minska topplaster eller öka andelen förnybar energi.

Värmelagring hjälper även till att optimera energikostnaderna genom att tillföra värme direkt till processen utan behov av konvertering. När lagren laddas med värme från hållbara energikällor möjliggör systemet minskat bränslebehov, lägre CO2-utsläpp och ökade ekonomiska besparingar.

Värmelager eller ”batterier” för värme går att ladda med exempelvis solenergi under sommartid för att sedan säsongslagras och minska topplaster under vintern. Lagren går även att ladda med värmepumpar vid exempelvis låga elpriser.

För branscher som använder eller levererar värme dygnet runt, året runt, möjliggör värmelager en möjlighet att stabilisera såväl tillgång som kostnad för värmen. Detta gör att man bli mindre utsatt för prisfluktuation eller bristsituationer och stärker konkurrenskraften.

Hur det fungerar

Ett värmebatteri är ett system som används för att lagra och frigöra värmeenergi. Värmebatterier kan klassificeras i olika typer beroende på efterfrågan, samtliga utformade för att ge tillräcklig kapacitet för att absorbera överskottet och frigöra en betydande del av det senare, med låga energiförluster över tiden:

Korttidslagring: Korttidslagring av värmeenergi används för att täcka ett tillfälligt energibehov, till exempel molniga dagar eller nätter om man vanligtvis använder solvärme. Den vanligaste korttidslagringsmetoden är vatten i en ackumulatortank. Volymen på tankarna varierar från några hundra kubikmeter till tiotusentals. Det finns två huvudtyper av tankar, trycksatta och atmosfäriska (icke-trycksatta) tankar.

Långtidslagring: Långtidslagring eller säsongsbetonad lagring av termisk energi är till för långtidsapplikationer, vanligtvis lagring av sommarvärme för vinteruppvärmning eller vinterkyla för sommarluftkonditionering. Säsongsbetonad termisk lagring har traditionellt varit knuten till solvärme, vilket gör att överskottsenergin på sommaren kan förskjutas på vintern, när efterfrågan är hög och utbudet lågt. Fyra typer av storskalig eller säsongsbetonad lagring av värmeenergi används vanligtvis över hela världen. De fyra lagringskoncepten inkluderar termisk energilagring i tank och grop (TTES och PTES), termisk energilagring i borrhål (BTES) och lagring av termisk energi i akvifer (ATES).

Solvärme i kombination med värmelager

Solvärme i kombination med värmebatterier är en teknisk och ekonomiskt genomförbar lösning som undviker spill av solvärme, vilket gör solvärme ännu mer kostnadseffektiv. Detta förstärks ytterligare genom att värmen i batteriet blir direkt användbar i processen utan behov av konvertering från en annan energiform.

Att implementera ett värmebatteri i kombination med solvärme gör det möjligt att möta en större del av värmebehovet med solvärme och på så sätt förbättra anläggningens energieffektivitet och öka andelen förnybar energi i ditt system.

Skräddarsydda helhetslösningar för energioptimerade värmesystem>>
Energioptimerad fjärrvärme>>

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.