Senaste Nytt:

Absolicon

Planet Soar i Frankrike betalar 1 MSEK som del av ramavtalet om förvärv av Absolicons Produktionslina till Frankrike

2022-09-30

Som en del av ramavtalet för förvärv av en robotiserad produktionslina för koncentrerande solfångare har Planet Soar betalat 1 MSEK. Det innebär att Absolicon nu beställer utrustning och elektronik för att leverera en produktionslina till Frankrike.

Absolicon och Planet Soar har 2021-01-11 tecknat ett ramavtal om förvärv av en robotiserad produktionslina för koncentrerande solfångare i Frankrike. Den kompletta robotiserade produktionslinan har kapacitet att tillverka en solfångare var sjätte minut eller 100 000 kvadratmeter solfångare per år.

Sedan avtalet skrevs under har företagen arbetat tillsammans att utveckla den franska marknaden för solvärme med fokus på värme till industrier.

Frankrike har en bred industrisektor som förbrukar cirka 60 % av den totala energin som värme och släpper ut 40 Mton koldioxid varje år *. Genom att ersätta endast 10% av fossila bränslen som idag används i industrier med Absolicons solfångare för att tillgodose värmebehovet, kan den uppskattade marknadspotentialen för solfångaren T160 uppgå till 8 miljoner kvm (4GW).

Som en del av ramavtalet har Planet Soar betalat 1 MSEK mot en bankgaranti. Betalningen innebär att Absolicon nu beställer kritisk utrustning och elektronik med lång leveranstid för att leverera en produktionslina till Frankrike.

* iea.org.com

Planet Soar är ett företag inriktat mot förnybar energi, baserat i Frankrike. Planet Soar stöder flera aktörer i projekt för förnybar energi och tillhandahåller lösningar som finansiering, utveckling, försörjningskedja och projektledning. Tillsammans med sina partners distribuerar eller levererar Planet Soar innovativa produkter och lösningarna till sina respekterade marknader.

Absolicon Solar Collector grundades 2005 och tillhandahåller solvärmelösningar för industrier och städer. Absolicons paraboliska solfångare är marknadsledande inom solvärme för industriella processer. Genom att sälja lokala produktionslinor för solfångare kan Absolicon tillhandahålla en lönsam, lättinstallerad och utsläppsfri energilösning som levererar värme och ånga till industriprocesser och fjärrvärmenät.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-30 11:00 CET.

Dela:
2023-03-24 Read the articlearrow 2023-03-22 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.