Senaste Nytt:

Absolicon

Sveriges största solvärmepark med koncentrerande solfångare för fjärrvärme

Med byggstart 2020 bygger Absolicon Sveriges största koncentrerande solvärmefält, Högslätten 2023 Solar Thermal Park. Solfångarna följer solen under dagen och koncentrerar ljuset så att de kan producera värme upp till de 120 grader som fjärrvärmenätet kan ta emot. Fältet uppförs i anslutning till Absolicons huvudkontor i Härnösand.

Case: Högslätten 2023 Solar Thermal Park | Absolicon Solar Collector

HÖGSLÄTTEN 2023 SOLAR THERMAL PARK

Solfångarmodell: Absolicon T160
Yta: En hektar
Solfångare: 3 000 m2
Effekt: 1,5 MW
Energiproduktion: 1 000 000 kWh värme/år
Temperatur: 73 -120 oC

Parken uppförs av Absolicon tillsammans med Energimyndigheten och är det första storskaliga exemplet på solvärme i den svenska fjärrvärmen på 20 år. Hälften av världens totala energianvändning går till värme. I Sverige värmer fjärrvärme upp ca 90% av flerfamiljshusen och solvärme kan användas för att minska både koldioxidutsläpp och andelen biobränslen i svensk fjärrvärme.

– Att tillföra solvärme i vårt befintliga värmenät det är ett steg in i framtiden, och för oss som kund känns det bra att kunna erbjuda våra kunder en modern framtidsinriktad produkt, sa Ann-Sofie Berglund, styrelseordförande i energibolaget HEMAB som driver Härnösands fjärrvärmenät, i sitt tal vid invigningen av solvärmeparken.

Solfångarparken uppförs med Absolicons patenterade teknik för moderna koncentrerande solfångare, som tillåter högre systemtemperaturer och verkningsgrader för fjärrvärme.

För att klara de höga temperaturerna som krävs i svenska fjärrvärmenät är Absolicons solfångare utrustade med en silverspegel som koncentrerar ljuset i en smal linje på ett mottagarrör fyllt med trycksatt vatten. Solfångarna följer solen under dagen och behåller värmen under ett skyddande glas. Solfångarna är designade för temperaturer upp till 160 grader och tillhandahåller här upp till 120 grader som matas in direkt i fjärrvärmenätet.

Absolicons solfångare är de första i sitt slag att certifieras enligt kvalitetsstandarden Solar Keymark och har den högsta uppmätta verkningsgraden någonsin för en koncentrerande medelstor solfångare. Solvärmeparken ska även fungera som demonstrationsanläggning dit intresserade från hela världen kan komma för att studera möjligheterna med koncentrerande solvärme.

Finansiering av solvärmeparken i Härnösand blev klar i maj 2020 och första spadtaget togs i oktober samma år av bland andra Energiminister Anders Ygeman och Energimyndighetens Generaldirektör Robert Andrén. Parken invigdes i september 2021.

Högslätten 2023 Solar Thermal Park genomförs i flera faser. Den första etappen, som driftsattes i september 2021, består av ca 1000 m2 solfångare samt en teknikbyggnad för besök och integration mot fjärrvärmenätet. Hela parken ska stå färdig 2023.

Film om solvärme i fjärrvärmen >>

Så här rapporterade radio och TV om projektet:

https://sverigesradio.se/artikel/7482249

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/storsatsning-pa-solvarme

 

 

 

Kontakt

Projektledning

Namn:

Benjamin Ahlgren

Position:

Chief Technical Officer - Heat Processes

E-post:

benjamin@absolicon.com

Telefon:

+46 611 50 51 18

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.