Senaste Nytt:

Absolicon

Sverige största solvärmepark med koncentrerande solfångare för fjärrvärme

Med byggstart 2020 bygger Absolicon Sveriges största solfångarfält på 20 år, Högslätten 2023 Solar Thermal Park. Solfångarna följer solen under dagen och koncentrerar ljuset så att de kan producera värme upp till de 120 grader som fjärrvärmenätet kan ta emot. Fältet uppförs i anslutning till Absolicons huvudkontor i Härnösand.

Värmen från solfångarna matas in direkt på fjärrvärmenätet och mitt på dagen en vanlig sommardag kommer solfångarna att svara för en fjärdedel av värmebehovet i Härnösands fjärrvärmenät. Utöver fjärrvärmeproduktionen kommer fältet att fungera som demonstrationsanläggning för industriell solvärme.

Tillsammans med det lokala energiföretaget HEMAB i Härnösand som driver fjärrvärmenät, elnät, avfallsbehandling, vatten och avlopp från kommunen har Absolicon sedan tidigare två installationer i företagets energipark, en ansluten till returledningen och ett system anslutet till matningsröret.

Energimyndigheten har i maj 2020 beviljat 8 miljoner kronor i medfinansiering till Absolicons demonstrationsanläggning för storskalig solvärme.

 

Även i resten av världen expanderar satsningarna på sol i fjärrvärmenäten. I Danmark planerar de att helt övergå från naturgas till förnybar energi i fjärrvärmen och bygger ut sin solvärme med tusentals kvadratmeter varje år. I Kina planeras 7 miljoner kvadratmeter solvärmevärme installerad innan 2020 är slut.

Så här rapporterade radio och TV om projektet:

https://sverigesradio.se/artikel/7482249

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/storsatsning-pa-solvarme

 

Denna animerade film på 90 sekunder visar fjärrvärmens historia och vår vision

CITY HEATING: https://vimeo.com/344270605

 

Kontakt

Projektledning

Namn:

Benjamin Ahlgren

Position:

Project Manager

E-post:

benjamin@absolicon.com

Telefon:

+46 611 50 51 18

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.