Senaste Nytt:

Absolicon

Suld tecknar ramavtal med Absolicon om förvärv av produktionslina i Mongoliet

2020-04-16

Suld United LCC (Suld) har tecknat ett ramavtal med Absolicon om förvärv av en produktionslina för solfångaren T160 i Mongoliet. Suld är moderbolag i en grupp av fyra företag som tillhandahåller energitjänster, service av tunga fordon och transporter. Det totala försäljningsvärdet som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor plus månatlig licensavgift om 4% och försäljning av komponenter.

Absolicons produktionslinor för koncentrerande solfångare kan förändra energiförsörjningen för enskilda industrier och hela städer. Mongoliet är ett av de länder i Asien med bäst solinstrålning.

Mongoliet är ett demokratiskt land mellan Ryssland och Kina med drygt tre miljoner innevånare. Ekonomin domineras av gruvnäring med både guld- och koppargruvor. Många arbetar också med boskapsskötsel och jordbruk.

Suld och Absolicon har nu tecknat ett ramavtal om förvärv av en produktionslina för etablering i Mongoliet för att förse regionen med avancerade solfångare.

Samarbetet bygger på Sulds kontakter i Mongoliet inom gruvnäringen och företagets verksamhet för energitjänster till industrier och fastigheter. Genom de logistik- och servicetjänster som Suld erbjuder arbetar de nära många av de stora företagen i Mongoliet och de representerar internationellt välkända tillverkare av fordonsdelar och underhållsmaterial. De har utvecklat ett brett nätverk av kunder och partners.

Det finns i Mongoliet ett växande intresse för soldriven fjärrvärme.

Dotterbolaget Suld Industrial tillhandahåller klimat-, kontroll- och säkerhetsutrustning för industrier, hotell och stormarknader. De kommer nu också att erbjuda solvärme till sina kunder. Under årens lopp har Suld utvecklat affärer med många nationella och internationella företag som Coca-Cola, Carrier Transcold och Wabco.

De marknadssegment för Absolicons solfångarteknik där Suld redan har affärsrelationer är:

  • Gruv- och olje- och gasindustrin
  • Fjärrvärme
  • Livsmedels- och dryckesindustrin

Innehåll i ramavtalet

Ramavtalet beskriver de separata avtal som skall upprättas i processen. Absolicons intäkter från försäljningen kan inordnas i tre grupper: förvärv av linan, licensintäkter och intäkter från materialförsäljning.

1. Försäljning av produktionslinan

Produktionslinan är av samma modell som Absolicon har i Sverige och som bolaget redan levererat till Sichuanprovinsen. Linan med två sexaxliga robotar har kapacitet att tillverka 50 MW solfångare (100 000 m2) per år. Tillsammans med hårdvaran levererar Absolicon konsultstöd för marknadsarbete och teknisk support, utveckling och teknisk utbildning.

Det totala värdet av hårdvara och aktiviteter som omfattas av avtalet uppskattas till 40–50 miljoner kronor.

2. Licens för att tillverka T160

För rättigheten att tillverka T160 under Absolicons immaterialrättsliga skydd, ta del av framtida produktutveckling och använda Absolicons varumärke utgår månatlig licensavgift om ca 4% på försäljningsvärdet.

Produktionslinan i full produktion tillverkar på ett skift 50 MW solfångare (100 000 m2) per år med försäljningsvärde 200–250 miljoner kronor vilket med 4% licensavgift skulle innebära ca 8 miljoner kronor per år i licensintäkt. Absolicons uppskattning är dock att det tar tid innan Suld utvecklat solvärmemarknaden för industrier i regionen så att de volymerna kan uppnås.

3. Materialförsörjning

Genom avtalet säkerställer Absolicon tillgång på patenterade komponenter och insatsvaror av hög kvalité som delvis tillverkas i Mongoliet eller lokalt vid installationsplatsen.

Vid full produktion behöver produktionslinan köpa material för 100–150 miljoner kronor per år där 40% – 50% av inköpen kan komma att gå genom Absolicon och 50% – 60% från lokala underleverantörer. Utfallet för Absolicon beror i viss utsträckning på resultatet av Absolicons pågående materialsatsning.

Ramavtalet beskriver övergripande principer

Ramavtalet är inte bindande, utan föreskriver de övergripande principerna för de separata avtal som skall upprättas. Det uppskattade värdet av försäljningen kan komma att ändras liksom slutgiltig utformning av produktionslinans produktionskapacitet. Absolicon uppskattar idag att försäljningsvärdet av avtalet ligger i nedre delen av intervallet 40-50 miljoner kronor.

Om Suld inte uppfyller sina åtaganden i varje steg förlorar de rätten att genomföra förvärvet och har då möjlighet att få tillbaka en del av köpeskillingen, dock aldrig för Absolicons havda kostnader.

Nästa steg

Förhandlingarna inför undertecknandet av ramavtalet har i detta fall gått fort och samarbetet är fortfarande i ett tidigt skede. Diskussioner har just inletts om de första pilotinstallationerna av T160 i Mongoliet. Nu sker mer detaljerad kontraktsskrivning. Betalning sker steg för steg på samma sätt som vid den tidigare försäljningen av produktionslinan till provinsen Sichuan.

Denna information är sådan information som Absolicon Solar Collector AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 april 2020.

Dela:
2020-09-21 Read the articlearrow 2020-08-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.