Senaste Nytt:

Absolicon

Solånga

Ånga är en vanlig energibärare i industrin. Absolicons solfångare kan producera stora mängder ånga som tillförs på samma sätt som en sekundär ångpanna. Ångan kan också användas i delprocesser i systemet eller för att köra solkylning.

Vårt system för solånga är inriktat på stora installationer, där fabrikens tak används för att producera en del av ångan som behövs. Solånga från taket minskar kostnaderna och sänker miljöpåverkan. Solånga är normalt mellan 120-160°C och upp till 8 bar tryck.

Sänkta energikostnader, enkel integration.

Absolicons solfångare kan installeras för att minska bränsleförbrukningen och istället använda solenergi. Många industriella processer är designade för att drivas med ånga och Absolicon har ett erbjudande som ger lägre energikostnader med enkel integration och små förändringar av befintliga system.

Lätt att integrera

Solcentralen är hjärnan, den enhet som konverterar värmen från Absolicons solfångare efter det specifika industriella behovet. Den här videon är en kort förklaring av hur solcentralen distribuerar varmvatten, ånga och varmluft.

 

Tillämpningar
Absolicon T160 Solfångare

Jag besvarar gärna dina frågor!

Namn:

Carlo Semeraro

Position:

Chief Sales Officer

E-post:

sales@absolicon.com

Telefon:

+46 73-988 89 85

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.