Senaste Nytt:

Absolicon

Tillämpning

En säker energikälla för industri och byggnader

Priset på fossilt bränsle och elektricitet ökar stadigt medan priset på solteknologi förväntas sjunka. Utvecklingen gör att fler och fler industrier letar efter nya, hållbara energilösningar.

Solenergi är ett alternativ att överväga om de politiska åtagandena i Kyoto-protokollet ska uppfyllas. Energin från solen är inte bara miljövänlig, den är också gratis. Detta innebär att en investering i solenergi minskar osäkerhetsfaktorn när det gäller anläggningens framtida energikostnader. Det gör det lättare att fatta beslut när det gäller nya, energikrävande företag.

Industrier letar nya energilösningar.

Absolicons solfångare koncentrerar ljuset och kan erbjuda en mer energieffektiv lösning. Viktiga tillämpningar inkluderar industrier, fjärrvärme och bostadsfastigheter med stort energibehov året runt.

Referenser över hela världen

Från och med 2008 har Absolicon installerat tusentals kvadratmeter av vår unika paraboliska solfångare T160 på platser över hela världen.

Vi har installerat solfångare för många olika applikationer och med en rad olika kundgrupper. Vi har visat att våra solfångare kan användas i industriella applikationer, i stora och små uppvärmningsnät och för solkylning.

Under åren har våra solfångare uthärdat allt från rekordkalla svenska vintrar till brännheta indiska somrar.

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.