Senaste Nytt:

Absolicon

Global produktion

Global produktion skapar hållbara priser

Hos Absolicon är vår vision att vara en ledande del av övergången till förnybar solenergi. Tillsammans med Absolicon kan du nu vara ledande i rörelsen från fossilt bränsle till grön energi.

Vårt företag bygger på en lång svensk forskningstradition sedan 1970-talet. Vi erbjuder nu vår produktionsteknologi och solfångarsystem till nya tillverkare över hela världen. Tillsammans med T160 Solfångare har Absolicon utvecklat en komplett produktionslina för vår T160, med kapacitet att producera en komplett solfångare var 6: e minut.

Vårt mål är att distribuera produktionslinor som förser en lokal marknad med högkvalitativa solfångare för att minimera transporter och för att optimera solfångarnas logistikekonomi. Den lokala produktionen möjliggör också lokalt materialförsörjning och med vår strömlinjeformade solfångardesign kan tillverkningspriset optimeras genom att anpassa materialvalet till förhållandena på den lokala marknaden.

Ta ledningen i rörelsen mot grön energi.

Från Absolicon erbjuder vi nu vår produktionsteknologi och solfångar-system till nya tillverkare över hela världen. Tillsammans med Absolicon kan du nu vara ledande i rörelsen från fossila bränslen till grön energi.

Världsomfattande referensinstallationer

Från och med 2008 har Absolicon installerat tusentals kvadratmeter av vår unika paraboliska solfångare på platser över hela världen.

Vi har installerat solfångare för ett flertal olika applikationer och med en rad olika kundgrupper. Vi har visat att våra solfångare kan användas i industriella applikationer, i stora och små uppvärmningsnät och för solkylning. Under åren har våra solfångare fått utstå allt från rekordkalla svenska vintrar till brännheta indiska somrar.

Tillsammans representerar dessa installationer de första stegen mot visionen om Absolicon; att förändra världens energiförsörjning.

Vi välkomnar dig nu att bli medlem i vår ständigt växande familj.

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.