Senaste Nytt:

Absolicon

Solvärme

Industriella tillämpningar kräver ofta temperaturer över 90°C. Absolicon kan generera varmt vatten under tryck vid upp till 160°C. T160 Solfångarsystem kan generera högre temperaturer än vanliga solvärmesystem och är lätta att integrera. Det finns mindre behov av lagringstankar vid högre arbetstemperaturer, och systemet kräver mindre rörinstallationer.

Eftersom ljuset är koncentrerat kan dessa högre temperaturer genereras under hela året med mycket liten värmeförlust. Tack vare solfångarnas förmåga att ständigt förbli riktad mot solen är det termiska energiutbytet med Absolicons solfångare mer jämnt fördelat över året än med en vanlig solfångare, vilket ger en högre täckningsgrad. Styrsystemet låter dig också stänga av solfångare om ingen värme behövs. Solfångaren är utformad för att motstå högt tryck och varje system testas under tryck.

När priset på bränsle för industriell användning ökar drivs en allt större andel industriella processer med solkoncentratorer. Absolicons system ger enkel integration med befintliga ugnar och värmedrivna processer.

Enkel integration med värmedrivna processer.

Om solvärme ska användas i en byggnad installeras ofta solfångare på byggnadens tak. För att skydda solfångarna från stormskador vänder de automatiskt till en vindsäker position, vilket ger dem betydligt mindre vindbelastning än traditionella solfångare. Solkoncentratorerna producerar termisk energi även i mycket kallt väder. Värmeförlusterna är mycket små.

Lätt att integrera

Solcentralen är hjärnan, den enhet som konverterar värmen från Absolicons solfångare efter det specifika industriella behovet. Den här videon är en kort förklaring av hur solcentralen distribuerar varmvatten, ånga och varmluft.

 

Tillämpningar
Absolicon T160 Solfångare

Jag besvarar gärna dina frågor!

Namn:

Carlo Semeraro

Position:

Chief Sales Officer

E-post:

sales@absolicon.com

Telefon:

+46 73-988 89 85

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.