Senaste Nytt:

Absolicon

7,7 miljoner kronor i retroaktivt forskningsavdrag till Absolicon

2024-06-04

Absolicon har från Skatteverket fått beslut om 7,7 MSEK i retroaktiv nedsättning av arbetsgivaravgifter för åren 2018 - 2023 genom det så kallade forskningsavdraget.

Skatteverket har gjort ett omprövningsbeslut baserat på en inlaga från Absolicon angående det så kallade forskaravdraget, en nedsättning av arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med kvalificerad forskning eller utveckling baserat på forskningsrön.

Absolicon har inte tidigare redovisat denna nedsättning för sina kvalificerade anställda och redovisade nu retroaktivt för fem år, från 2018 till 2023. Beslutet innebär en minskning av redan betalda arbetsgivaravgifter om ca 7,7 MSEK, pengar som kommer att utbetalas till Absolicon från skattekontot.

I arbetet med inlagan till Skatteverket har Svenska Kapitalguiden AB fungerat som rådgivare.

Denna information är sådan som Absolicon är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-04 10:06 CET.

Dela:
2024-06-06 Read the articlearrow 2024-05-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.