Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon får 4 miljoner kronor i stort EU-projekt för att lagra värme från sommar till vinter

2023-07-12

Absolicon är del av konsortiet USE4HEAT som totalt får 9,4 miljoner euro (ca 115 miljoner kronor) från EU-kommissionen för att bygga två innovativa säsongslager för värme. Ett av lagren kommer delvis laddas av Absolicons koncentrerande solfångare. Absolicons del av anslaget är ca 340 000 euro (ca 4 miljoner kronor).

Det nya stora EU-projektet för att lagra värme från sommar till vinter leds av KTH och utöver Absolicon deltar 25 partners bland annat Chalmers, IVL, energibolaget Veolia och fjärrvärmebranschens organisation Euroheat & Power. Hela projektet har en budget på 12,4 miljoner euro (ca 150 miljoner kronor) och skall demonstrera hur man med underjordiska värmelager kan värma hela städer utan att elda fossila bränslen.

Europas städer behöver sluta elda fossila bränslen. Sammanlagt finns 6000 fjärrvärmenät där de flesta värmes med fossila bränslen. Som ett exempel eldar den finska huvudstaden Helsingfors varje år 500 000 ton kol. Städerna behöver i stället använda solvärme, spillvärme från industrier, förnyelsebar el och hållbara biobränslen. Säsongslagring av värme är en av nycklarna för omställningen.

Konsortiet USE4HEAT ska bygga två innovativa storskaliga underjordiska säsongslager av värme som laddas under sommaren och sedan kan förse städer med värme hela vintern. Värmelagren kombineras med flera andra innovativa tekniker där Absolicon bidrar med sin unika solvärmeteknik. I projektet skall Absolicon bland annat uppföra ett solvärmefält på drygt 300 m2 som skall mata hetvatten till ett av säsongslagren.

Absolicons andel i projektet är 480 000 euro (ca 5,8 miljoner kronor) och av det utgår EU-finansiering om 340 000 euro (ca 4 miljoner kronor) vilket täcker 70% av Absolicon projektkostnad. Detta anslag från EU möjliggör för Absolicon att fortsätta driva solvärmetekniken framåt med särskilt fokus på att lagra värme från sommar till vinter.

Dela:
2024-02-27 Read the articlearrow 2024-01-31 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.