Senaste Nytt:

Absolicon

Absolicon utökar patentskydd med amerikanskt patent för automatiserad kvalitetskontroll

2024-01-31

Solfångare för industriell termisk energi som tillverkas i Absolicons produktionslinor genomgår en automatiserad kvalitetskontroll för att garantera den certifierat höga prestandan. Absolicon har nu beviljats ett amerikanskt patent som skyddar de grundläggande principerna i kvalitetskontrollen och utökar därmed sitt redan goda patentskydd för sin kärnteknik och produktionsprocesser.

Absolicons solfångare består av en unik teknologi, baserad på 20 års forskning, för utvinning av värmeenergi. Solfångarnas höga prestanda har verifierats av det tyska certifieringsorganet DIN CERTCO som beviljat Absolicons solfångare kvalitetscertifieringen Solar Keymark, och av ICC-SRCC-certifieringen för Nordamerika, vilka båda försäkrar tillförlitlighet och hög kvalitet.

Prestandan hos varje färdig solfångare kontrolleras i en automatiserad kvalitetskontroll i Absolicons produktionslina, där en maskin med hjälp av kameror, bildigenkänningsalgoritmer och avancerade geometriska beräkningar mäter och utvärderar centrala optiska egenskaper hos solfångaren. Att alla solfångare mäts som en integrerad del i produktionsprocessen innebär att Absolicon kan säkerställa att samtliga solfångare som lämnar en produktionslina håller den utlovade kvaliteten.

I december 2023 beviljades Absolicon amerikanskt patent (US Patent No. 11,835,267) som skyddar de grundläggande principerna för den automatiserade maskin i Absolicon produktionslina som mäter den optiska kvaliteten hos de producerade solfångarna.

”Att vi nu utökat patentskyddet för vår produktionsprocess är en positiv nyhet i sig, men det visar också på den kapacitet Absolicon har att utveckla innovativa produktionsprocesser. Genom att patentera kontrollen visar Absolicon att kvalitetssäkring är ett nyckelområde för oss när vi utvecklar vår teknik”, säger Jonatan Mossegård, CTO.

Det nu beviljade patentet är det första i denna patentfamilj och innebär således en utökning av det redan goda patentskydd som Absolicon har för sin kärnteknik och produktionsprocesser.

Dela:
2024-05-20 Read the articlearrow 2024-05-17 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.