Senaste Nytt:

Absolicon

Årsredovisning 2022

2023-05-22

Framlägges årsredovisningen 2022 inför bolagsstämma i Absolicon Solar Collector AB (publ) som hålls måndag 12 juni 2023 klockan 16.00 i Absolicons lokaler på Fiskaregatan 11, Härnöverken, Härnösand.

Perioden 2022-01-01 till 2022-12-31:

• Nettoomsättningen uppgick till: 4 245 (2 727) KSEK

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: -65 866 (-47 478 ) KSEK

• Resultatet per aktie uppgick till: -19,80 (-20,48) SEK

Resultat per aktie: Periodens resultat före skatt dividerat med 3 334 305 (2 467 794) utestående aktier

Årsredovisningen finns att tillgå via bifogad fil och via bolagets hemsida samt kan distribueras efter förfrågan. Originalet till årsredovisningen förvaras på Absolicons kontor.

Dela:
2024-06-06 Read the articlearrow 2024-06-04 Read the articlearrow

Bli uppdaterad.

Fyll i din e-post så håller vi dig uppdaterad.